Zrejme je to častá otázka pri rozhodovaní čo kúpiť. Prvý rozdiel je samozrejme v cene, pretože nový obytný príves je možné kúpiť od 11tis. € a veľký luxusný obytný príves už aj za 22 tis. €. Tieto ceny sa cene nového obytného auta ani nepribližujú.

To, čo kúpiť je dané ako chceme tráviť čas na dovolenke, ako chceme auto, alebo príves používať. Pokiaľ je našim cieľom niekde zájsť a tráviť tam väčšinu času na jednom mieste, potom je vhodný aj obytný príves. V opačnom prípade, pokiaľ chceme viacej cestovať, jednoznačne víťazí obytné auto.

Dnešný trend je práve obytné auto, ktoré je vynikajúco vybavené a má väčšie možnosti lepšej výbavy ako obytný príves. Tejto skutočnosti nasvedčuje aj celosvetový trend viditeľný aj v Európe, kde počet predaných prívesov klesá v prospech predaných áut, ktorých predaj aj v súčasnosti narastá.

Obytné auto je aj napriek vyššej cene pružnejšie, umožňuje rýchle premiestnenie a skutočné cestovanie v zariadenom apartmáne. Prívesy sa využívajú skôr na umiestnenie v peknej lokalite, napríklad pri mori, alebo v horách ako chata, ktorú je možné ľahko premiestniť a mať ju každý rok, prípadne aj v rámci roka v inej zaujímavej lokalite.

 

Okrem akčnosti obytné auto predčí príves najmä:

  • veľkou zásobou vody a odpadnou nádržou,
  • veľkou chladničkou,
  • možnosťou jednoduchšej manipulácie,
  • možnosťou veľkej garáže,
  • možnosťou prevozu skútra, alebo štvrokolky,
  • jednoduchým parkovaním aj v centre mesta,
  • lepšou výbavou energetickej sebestačnosti,
  • možnosť využitia energie motoru (klimatizácia, zvyškové teplo, naftové prídavné kúrenie a iné),
  • rýchle a jednoduché zbalenie a príprava na cestu (napríklad markíza proti predstanu),
  • možnosť využitia príslušenstva a výbavy kdekoľvek na ceste, počas jazdy aj prestávok,

uvedené vlastnosti sú prednosťou, ktorú obytný príves nedokáže poskytnúť.

 

Výhodou obytného prívesu je:

že po jeho zaparkovaní je k dispozícii auto, ktoré je možné používať na cestovanie po okolí. Je otázkou, nakoľko je táto skutočnosť užitočná pri cestovaní a častom premiestňovaní. A to zas poukazuje na to že si treba premyslieť aký typ dovolenky preferujete.

Dnešné moderné prívesy sú veľmi ľahké a teda ich ťahanie je jednoduchšie a nevyžaduje nijak mimoriadne výkonné auto. Výdobytky techniky zase spríjemňujú jazdu s prívesom, napríklad stabilizátor, ktorý bráni rozkývaniu prívesu počas jazdy, alebo pre manipuláciu s prívesom na mieste je možné využiť tzv. moover, pomocou ktorého je možné príves ovládať pomocou diaľkového ovládania ako hračku (autíčko na diaľkové ovládanie).

Najzávažnejším ukazateľom (faktorom) pre výber auta, alebo prívesu bude teda skutočnosť, či chceme viacej cestovať, alebo sa iba premiestniť na určité miesto a tam tráviť dlhší čas. Samozrejme uvedené platí, ak odhliadneme od ceny, ktorá je u obytného prívesu neporovnateľne nižšia.

 

Začínajúci karavanisti často riešia otázku aký mám mať vodičský preukaz?

Pri obytných autách s celkovou hmotnosťou do 3500kg je to bežný vodičský typ“B“.

Pri súprave osobného auta s obytným prívesom je to trochu zložitejšie. Odcitujem pre objasnenie zákon:

„§ 75 ods. (7) Do skupiny motorových vozidiel B patria a) motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny AM, A1, A2, A a T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg, 
b) motorové vozidlá podľa písmena a) s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 4 250 kg. 

§ 76 odsek (7) Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny B sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny B, ako aj motorové vozidlá skupiny AM a B1; jazdnú súpravu podľa § 75 ods. 7 písm. b), ktorej najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg a nepresahuje 4 250 kg, oprávňuje viesť len vodičské oprávnenie skupiny B s príslušným harmonizovaným kódom, ktoré možno udeliť po absolvovaní osobitného výcviku v autoškole41a) alebo po zložení osobitnej skúšky z vedenia motorového vozidla. Vodičské oprávnenie skupiny B po dvoch rokoch od jeho udelenia oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny A1 s automatickou prevodovkou, a to len na území Slovenskej republiky.“

 

Vysvetlenie:

Na základe vyššie uvedeného vyplýva, že jazdná súprava, na vedenie ktorej postačuje vodičské oprávnenie skupiny B, môže byť zložená z motorového vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť

a) nepresahuje 750 kg a celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 4250 kg,
b) presahuje 750 kg a celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 3500kg alebo
c) presahuje 750 kg a celková hmotnosť jazdnej súpravy presahuje 3500
kg, ale nepresahuje 4250 kg; takáto jazdná súprava môže byť vedená držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B, len ak absolvoval osobitný výcvik v autoškole alebo zložil osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla.

v prípade že jazdná súprava prekročí 4250kg je nutné vodičské oprávnenie „BE“.